Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2012

people-error
23:00
2526 a99a
Reposted fromejtytam ejtytam
people-error
22:58
2622 14cf 500
Reposted frommsq msq
people-error
22:50
“Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie, i powie zgorszony: "Gdzie łazisz! W całym łóżku Cię nie ma! Nie mogę bez Ciebie spać!”
Reposted fromniebieskoczarna niebieskoczarna
22:50
4480 38ef
Reposted frombong0 bong0

December 12 2012

people-error
23:49
8348 b400
that's how it is.
Reposted fromRevolveMe RevolveMe
people-error
23:47

- Malo takich dziewczyn jak ona ?
-Takich co czytają w parkach ? Takich co słuchają głośno smutnej muzyki , takich co czytają książki kilogramami , takich co wychodzą do sklepu w piżamie , takich co śpią na trawie gapiąc się w niebo , takich co kochają poezje , takich co imprezują do upadłego , takich co świetnie odnajduja sie w towarzystwie , a lubią być same , takich co są wredne , a przy tym tak kochane ? Wydaje mi sie, ze mało .
Reposted fromgingillo gingillo
people-error
23:47
8398 5017 500
Reposted fromwiilczek wiilczek
people-error
23:44
Może i czasem się kłócimy, może i nie zawsze jesteśmy w stosunku do siebie fair, może i nie raz przesadzamy, może i wytykamy sobie za dużo wad, może i czasem mamy siebie dość, ale ważne, że wiemy ile dla siebie znaczymy. Bo nawet jeśli myślimy, że to już koniec, zawsze, ale to zawsze tęsknimy, żałujemy i. I nie wyobrażam sobie, że pewnego dnia, miałoby Cię zabraknąć.
Reposted fromgingillo gingillo
people-error
23:31
8550 d3d3
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake
people-error
23:30
8551 cbf6 500
Reposted fromkocikapuc kocikapuc
people-error
23:28
8601 8c81
Reposted fromlittleblackwhisper littleblackwhisper

December 11 2012

people-error
20:10
6592 d956 500
Reposted fromscorpix scorpix viamaraskowa maraskowa
people-error
20:09
people-error
20:07
6729 1617
Reposted fromdetka detka viamonimich monimich
people-error
20:01
3208 8ba5
Reposted fromannnabellle annnabellle viaarseniansodu arseniansodu
people-error
19:50
Reposted frombethgadar bethgadar viamonimich monimich
people-error
19:47
people-error
19:41
Reposted fromiminlove iminlove viaemciu emciu
people-error
19:36

eterni-tea by Boy_Wonder on Flickr.
Reposted fromMoonTide MoonTide viamonimich monimich
people-error
19:34
2722 90d0
Reposted fromjethra jethra viamonimich monimich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl