Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2013

people-error
01:06
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— Hłasko..
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viafrom-my-soul from-my-soul
people-error
00:49

Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci szczęścia.

— NieOdejdeStad.soup.io
Reposted fromte-quiero te-quiero viafrom-my-soul from-my-soul

September 24 2013

people-error
20:00
Nie zapominaj o ludziach, 
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu
i mogą zapomnieć.
Reposted fromnihuhu nihuhu
people-error
19:56
Czułam się na siłach, aby rozpocząć kolejny etap życia, niezależnie od tego, na czym miałby polegać.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul
people-error
19:48
Lepiej być nieszczęśliwą samotnie, niż nieszczęśliwą z kimś innym.
Reposted frompieprzycto pieprzycto
people-error
19:40
0618 3b3d
Reposted fromnoja noja
people-error
19:39
Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem.
— Zygmunt Freud
Reposted fromsweetjezus sweetjezus
people-error
19:37
w pamięci zostaną najlepsze życia sceny.
Reposted fromte-quiero te-quiero

May 16 2013

00:00

May 15 2013

people-error
23:51
przyciągnij mnie mocno do siebie i oddechem głaszcz po szyi. 
Zamknij mi oczy słowami, a dłońmi powstrzymaj krzyk. Zabierz mnie w otchłań bezdechu, którą jest w stanie przebić tylko cisza. 
— Lili la
Reposted fromhasz hasz

January 23 2013

people-error
23:54
8160 46e5
Reposted fromowlsloveyou owlsloveyou
people-error
23:33
Reposted frommorgana morgana
people-error
20:25
Pamiętasz dojrzewanie? Niezapomniany klimat. Pierwsze balety, amfetamina i tanie wina.
nocki spędzone w kinach były całym naszym światem. Pierwsza miłość i pierwszy foch przyjęty na klatę . Za te wszystkie chwile z tamtych lat
Za problemy, których nigdy nie jest brak. Zdrowie brat! Tego nigdy za dużo, a zdobyte wtedy nauki do dzisiaj nam służą.
Reposted fromgdybam gdybam
people-error
20:24
9983 26f0
Reposted fromnirvitii nirvitii
people-error
20:19
Nie jest źle się cza­sem za­durzyć. To dob­ra za­bawa, uroz­maice­nie, przypływ ad­re­nali­ny. Miłość na­tomiast to coś zu­pełnie in­ne­go. Za miłość war­to zapłacić każdą cenę i nie na­leży jej roz­mieniać na drobne. 
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
20:16
1152 3f89 500
Reposted fromfreakish freakish
people-error
20:16
-geniuszu, jak twój projekt?
*nie oddałam, jam nie geniusz a miszcz!
— studenci
Reposted fromwyspyznalezione wyspyznalezione
people-error
20:12
0628 1cfa
Reposted fromtasya tasya
people-error
20:09

December 13 2012

people-error
23:02
2472 dc77
Reposted fromcraiggy craiggy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl